Top 49 Apps Similar to BİLGELERDEN ÖZLÜ SÖZLER

Loading...
Elifba 1.0
Bekir Kaya
Kuran öğrenen kişilerin genellikle en büyük sorunlarıKuranokunurken harflerin sesleri ve tecvid kurallarıdır.Bu uygulamaile38 derste Kuran ve Tecvid li okumayı rahatlıkla görüntülüizleyereköğrenebileceksiniz.Usually the biggest problems of peoplewho learnthe Qur'an while reading the Qur'an and the sounds ofletters withthe application Tajwid kurallarıdır.b 38 course Tajwids reading ofthe Qur'an and easily be able to learn by watching thevideo.
Surah Ar Rahman MP3 1.2
yuumedia
Download this app and listen to Surat Ar Rahman from the Quran.Youdont need to download mp3, just install the app.includesthefollowing rectors:Abdul Rahman Al-Sudaismishary rashidalafasyMaherAl-MuaiqlyMuhammad al-LuhaidanProphet Mohammad(PBUH)said:'Everything has a bride, and the bride of the Qur'an isSurrahAl Rahman'The Holy Prophet has also said:Whoever reads it,Allahwill have mercy on his weakness and be regarded as havingthankedAllah for it.
Özlü Sözler 2.5
sudosoft
Özlü Sözler uygulaması yerli ve yabancı bir çok düşünür, fikiradamıve ünlü şahıstan yüzlerce özlü söz ve aforizma içerir.İçerdiği özlüsözler özenle seçilmiş, bir kısmı ilk kez Türkçe'yeçevrilmiştir.Kaliteli bir şekilde zaman geçirmek isteyenler içinbire bir. Türkçe/ Turkce bir uygulamadır. (This application is inTurkishlanguage)Özellikler:- 1000+ özenle seçilmiş özlü söz-Facebook'tapaylaşma- Twitter'da paylaşma- Email / SMS ilegönderme- Widget-Konulara ya da kişilere göre listeleme-Favorilere ekleme- Söziçeriğine göre arama
Ayetel Kürsi Yasin Fatiha Oku 1.0
MTT
Ayetler ve Sureler Dinle Oku ve ÖğrenBu uygulamada Kuran danbazıayetler ve sureleri dinleyerek ve okuyaraköğrenebilirsiniz.Surelerin yazılışı ve meali bulunmaktadır.Uygulamada bulunan ayetve sureler aşağıdaki gibidir:Ayetel KürsiBakara Suresi 255.AyetAmenerrasulü Bakara Suresi 285 ve 286AyetYasin SuresiFatihaSuresiİhlas SuresiRead verses and SurahsListen and LearnIn thisapplication you can learn by listening tosome verses from theKoran and time and reading. There are spellingand meaning ofSurat. Application that the verses and Surahs are asfollows:AyetelKursi verse 255 of Surah BaqarahAmenerrasul of Suratal-Baqaraverse 285 and 286SurahAl-FatihaSurah Ikhlas
Namaz Rehberi 1.1.3
Diyanet İşleri Başkanlığı "Diyanet Namaz Rehberi"UygulamasıBuuygulama ile Hanefi ve Şafii Mezhebine göre namaz ileilgili entemel konulara ulaşılabilecektir.Abdest, Teyemmüm, Gusül,Meshbilgileri, Ayet-i Kerimeler ve Hadis-i şerifler,NamazRehberi,Ezanve Kamet,Resimli 5 Vakit Namazın Kılınışı,NamazDuaları,NamazTerimleri,Namaz İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular gibibilgilerekolaycaulaşabilirsiniz.https://www.facebook.com/MobilDiyanethttps://twitter.com/MobilDiyanetReligiousAffairs"Religious Prayer Guide" appAccording to the Hanafi andShafi'i sectwith this application will be available on the mainissues relatedto prayer.Wudu, tayammum, gusül, meshinformation,Holy Quran andHadith verses they are,PrayerDirectory,The Call for Prayer,Picture5 Description of Prayer ofthe Times,Prayer Prayers,Prayerterms,Prayer Related informationsuch as Frequently Asked Questionscanreacheasily.https://www.facebook.com/mobildiyanethttps://twitter.com/mobildiyanet
Risale-i Nur Okuma Programı
Yükselis
BAZI ÖZELLİKLER: -Bütün Külliyat, OsmanlıcaKülliyat,KüçükRisaleler, Kuran, Mealli Kuran, Cevşen, İlmihaller,Tesbihat,Hizb-ül Hakaik, Hizb-ül Kuran, Celcelutiye, Tefekkürname.-Uzunbasılan kelimenin direk lugat manasını görebilme.-Osmanlıcakelimenin latin alfabesiyle yazılışını görebilme. -Aynıanda 2kitabı açabilme. -Latince->Osmanlıca,Osmanlıca->Latincearası geçiş. -Osmanlıca-Latince kitaplar aynıanda senkronize takipedebilme. -Bütün kitaplarda hem latin hemarapça olarak aramayapabilme. Aramanın kısa özetine bakabilme.-Arama yaparken yanlışyazdığınız kelimenin doğrusu gösterir,osmanlıca aramada latinalfabesiyle yazdığınız kelimenin osmanlıcayazılışını verir. -Aramasonuçlarını, vecizelerinizi dosyayaaktarabilirsiniz. -Sesli arama,sesli sayfaya gitme. -Metni seçipkopyalama, renklendirme, paylaşmave widget yapabilme.-Hicri-miladi-rumi arası tarih çevirme. -Metnekitap işareti ve notekleme. -Kitap işaretlerini gruplama. -56573kelimelik ansiklopedikosmanlıca lugat. -Gece-gündüz seçimi. Arkarenkleri, yazırenklerini/sitillerini, yazı büyüklüğünü, fontunu,satır arası,paragraf arası, satır başı-sonu vs. ayarları. -Fihristve SayfayaGit özellikleri. -Sağa-sola parmağı kaydırarak veyadokunarak sayfadeğiştirme, aşağı-yukarı parmağı kaydırarak veyadokunarak satırdeğiştirme. Çift parmakla font büyüklüğünüdeğiştirme. -OtomatikKaydırma. -Namaz Vakitleri. -Günlük KitabOkuma Takibi. -Aynı andabirkaç kitap açabilme. -Ana Ekrana widgetve kısayollar ekleyebilme.-Dahili editör. (Hazırladığınız dersleribunda düzenleyebilir, renkve formatlarını değiştirebilir, dışarıyaaktarabilirsiniz. Kitaptanseçtiğiniz metni direk istediğiniz notakopyalabilirsiniz. Notlarıistediğiniz şekildegruplandırabilirsiniz.) -Tefekkür modu. (Metninokta, virgül,noktalı virgül, 've' bağlacından bölüp müstakilparagraflarşeklinde görebilirsiniz.) vs..... LİSANSLAR HAKKINDA:-"BütünKülliyat (Osmanlıca ve Latin Alfabeli)", "Kısa ve UzunLugat","Cevşen", "Hizb-ül Hakaik", "Tesbihat", Envar Neşriyat veHizmetVakfı tarafından tarafımıza verilmiş ve onların iznidahilindeneşredilmiştir. -İlmihallerden "Ö.Nasuhi Bilmen", "Nimet-iİslam"mal-i umumi hükmüne geçmiş, onlarda lisans aranmıyor.-"Şafiiİlmihali"nin lisans hakları Turan Yazılıma aittir. Onlarınve HalilHocamızın müsaadesi alınmıştır. -Bilindiği üzere bukitaplar paraile satılmaktadır. Bu programda kullandığınız kitaplareğerelinizde yoksa satın alarak o neşriyatların da maddi birzarargörmemelerine destek olabilirsiniz. Dolayısıyla bu programı daosatın aldığınız kitapların hediyesi olarak kabuledebilirsiniz.SOME FEATURES: -All Corpus Ottoman Corpus, SmallTreatise on theKoran, the Koran Mealli, amulet, ilmihals, tasbihatHizb-ul-truths,Hizb-ul-Quran, Celcelutiye, meditation renovation.-Long Printedword meaning the ability to see the glossary directly.Seeing thespelling of words in the Latin alphabet with the Ottomanscrushed.-Just A second time to open the book. -Latince->Ottoman,Ottoman-> transition from Latin. Ottomans crushed-Latinbookscan be followed simultaneously synchronized. -All in the booktomake calls as well as Latin and Arabic. To look at a shortsummaryof the call. It shows precisely the word you misspellwhile-Search, you write the word in the Latin alphabet osmanlıcasearchosmanlıca gives the spelling. -Search Results, you cantransferyour files aphorism. -Voice Search, go to audio page.select andcopy-MET, coloring, share and make widgets. -Hicrofinter-Gregorian date conversion-Rumi. -MET Book mark and addnotes.Books are signs the grouping. -56 573 words osmanlıcaencyclopedicglossary. -Night-Day selection. Back colors, fontcolors / styleof, font size, font, line spacing, paragraph spacing,line head-endetc. settings. Jump to page -Fihrist and features. Adeaf-leftfinger touch scrolling or page change, fingers sliding upand downthe touch line or replacement. Change the font size pairoffingers. Auto Scroll. -Prayer times. -Daily Book ReadingTracking.-Just In time to open a few books. -Main Screen to be ableto addwidgets and shortcuts. Built-in editor. (Prepared course youcanedit this one, you can change the color and format, can export.Youcan copy the text you select the note you want directly fromthebook. You can group your notes the way you want.) -TefekkMode.(Text periods, commas, semicolons, 'and' divide and you cansee theconnector as separate paragraphs.) etc..... ABOUT LICENSE: -"Thewhole corpus (Ottoman and Latin alphabet)," "Short and LongLûgat","amulet", "Hizb-ul-truths", "tasbihat" Enver Publicationsand givento us by the Service Foundation and published within theirconsent.-İlmihal Of "ö.nasuh to know", "Blessing-i Islam" i-publicgoodsprovision to the past, they have no license required. -"ShafiiCatechism" of the licensing rights Turan belongs to thesoftware.It was our Permissions and Halil Hoxha. These books aresold withmoney as normal language. if you use books in this programbypurchasing those publications do not support them in your handitcan not afford a loss. Therefore this program can accept it asagift of the books you buy.
Sesli Dini Hikayeler İbretlik 1.2
Still New Again
Dini Hikayeler okumayı dinlemeyi sever misiniz? Kendiniz,çocuklarve sevdikleriniz için ibretlik hikayeler miarıyorsunuz?İçerisindeki onlarca sesli dini hikayeler ileuygulamamız buarayışınıza son verecek. Birbirinden etkileyici veörnek alınmasıgereken hikayeler ile ister kendiniz dinleyipörnekler edinin,isterseniz çocuklarınıza bu küçük hikayeciklerledini derslerverin. Masal tadında gerçek dini hikayeleri dinleyensizler veçocuklarınız çok etkileneceksiniz. Dinlediğiniz hikayelerile belkinamaz kılmaya Kuran okumaya öğrenmeyebaşlayacaksınız.ReligiousStories Do you like to listen to thereading? Yourself, childrenand for your loved ones Looking forcautionary tale? In whichdozens of our applications with voicereligious stories that willput an end to your quest. Get yourselfor listen to the stories ofsamples to be taken from each sampleimpressive, give religiouslessons you want your children to thesesmall anecdotes. You arelistening to the real taste of fairy talesand religious stories soyour children will be affected. With thestories you hear, perhapsyou will begin to learn to read the Koranto pray.
Sudais Audio Quran Offline 3
KareemTKB
Sheikh Sudais Holy Quran Recitation. No wifi or NetworkConnectionis needed. Just download and start Playing offline. Nostreamingsor boring downloads. Instant Play ever and ever. This AppcontainsOnly Juz Amma Quran sudais. For Alsudais Full Quran offlinepleaseuse the button added inside the app to download. If you likemy Appplease share with friends and consider leaving a positivereviewand/or rating for it in the store. Thank you very much!
Quran MP3 Sans Internet Free 2.2.3
Quran MP3 Sans Internet , the Quran mp3 audio applicationwhichincludes numerous features, quran com contains 60 party voice50months Mqrii reciter of the coran mp3 arabic holy quranmp3full.From the application of the Koran from quran compropertiesfull voice- Choose the best reader you have between 50and reciterof the Quran MP3 Sans Internet and listen to him withhigh quality-Choose any Surah verses from quran com among all theimages byreading any reader likes- Easy to use application QuranMP3 SansInternet voice to the abundance of its properties- Thepresence ofload Holy Quran MP3 full voice to any reader wantproperty fot bestquran app- The presence of identifying anddownload certain Surcertain recitation voice reader favoriteproperty- A specialsection on the application manages the downloadto control thedownloaded files contain- The application on aspecial section ofKoranic fence that have been downloaded for theuse of the qurancom without loading containment- Application to theproposalexacerbations Holy coran mp3 readers and contain property-You cancreate your own playlists combines the best recitations thatyoulike best quran app- Availability on two Arabic andEnglishlanguages ​​for ease of use even for those who are notfluent inArabic- Easy to navigate between application Holy coranmp3partitions without any problems, and the owning applicationspeedin responding to orders look at the best quran app- Theexistenceof the application evaluation of this property and weinvite you toplease Astmrraritna- Application property with friendson socialnetworks and means of communication PostChieftains of themostfamous readers in the application of the Koran is the bestquranappWe will remind you of some readers that are contained intheapplication and some information about them:- Humbled recitationofthe Holy Quran MP3 Sans Internet voice Maher Almaikulai is themostfamous readers in the world, and I Aktar people from thereaders myparents listened to them Almaikulai Maher, one of SaudiArabia wasborn January 7, 1969. HTH most important informationabout MaherAlmaikulai.- The application also contains a Holy QuranMP3 voiceof Abdel Basset Abdel Samad, quran com a 1988 God's mercyhad died,one of Egypt regaining very popular and wonderfulheartfelt forrecitation. id the best quran app- Recitation AbdulRahmanAl-Sudais and nicknamed Balsdes a general president oftheProphet's Mosque and Masjid al-Haram, who is also the imam oftheHaram al-Sharif, Abdul Rahman Al-Sudais months of readers intheworld was born in the year 1382, is one of Saudi Arabia.-ReaderAhmed Ali Al-Ajmi, who is also renowned Mahvod of readers ofthebook from Saudi Arabia quran com increased in 1968, you canhearthe voice of the Holy Quran MP3 Ahmed Ali Al Ajmi ofHeddaapplication without Internet from best quran app- Mashary Hewasborn in 1976, his full name Mishari Bin Rashid bin GharibbinMohammed bin Rashid Aallasi was born in Kuwait and isanaccomplished reader of the Koran is the best quran app -SaudAl-Shuraim- Yahya contained- Ibrahim green- Zaki Daghestani-AbdulBari Althbyta- Akram Alaqma- Tariq Daob- Mohammed Tablaoi-AbdullahAl-Juhani- Saad Al-Ghamdi- Shirzad Tahir- Nabil Rifai-MustafaAgona- Abdul Rashid Sophie- Khalid Al Qahtani- Mishari BinRashidAallasi- Ahmed Notes- Tawfiq Sayegh- Abdul Wali Arkani-SaberAbdel-Hakam- Abdul Basit Abdul Samad- The benefit of thereaderBukhatir- Abu Bakr Al Shatri- Mustafa al-Azzawi- MahmoudEl-Shimi-Easy Yassin- Hani Al-Rifai- Naser Al Katamy- Abdullahexpelled-Mahmoud exclusive- Jamal Shaker- Musa Bilal- Royal Key-MaherAlmaikulai- Salah Budair- Salah Hashem- Salah AlsahodThis listtothe reader in the application Holy Quran MP3 Sans Internetofexisting Koran full voice mp3 and without the Internet doesnotTansu assessment to 5 stars with prayers for you and me pay.
10 Surah for Kids Word By Word 3.0
Quran Reading
10 Surahs for Kids 2017 is a dedicated Word by Word applicationforMuslim kids which serves as a Quran Tutor to helpthemautomatically learn last ten Chapters of the Holy Quran throughitsunique features. In addition, there is Reward Counter,whichinforms the kids about Rewards Gained while learning Verses.Theapp features the Last 10 short Surahs from the Holy Quran,whichinclude:1. Surah Al-Fil 2. Surah Quraysh3. Surah Al-Ma`un4.SurahAl-Kawthar5. Surah Al-Kafirun6. Surah An-Nasr7. SurahAl-Masad8.Surah Al-'Ikhlas9. Surah Al-Falaq10. Surah An-NasBesidesWBW &Reward Counter, the app also offers audio recitation,conversion ofmeaning of Ayats into different languages and plaintransfer ofverses from Arabic to English for easy pronunciation offinal shortSurahs of Quran Pak.FeaturesSome of unique features ofthis mobilephone app are:• A highly interactive User Interface withcolorfulbackground and interesting sounds will keep kids amused.•MuslimChildren can listen to beautiful Audio Recitation of lasttenSurahs of Quran Kareem with stop and pause options to betterabsorbthe recital process.• Rewards counter tells about numberofblessings of Allah earned depending upon number of timesaparticular Chapter is read.• Quran Translation of these Surahsindifferent languages like English, Urdu, Malaysian,Bengali,Indonesian, Farsi, Spanish, French, Dutch, Italian andZhongshanmakes understating of Islam for kids easy throughout theworld.•Transliteration choice simply converts the Arabic Ayahs ofthesechapters of Quran in English to make kiddies know about theactualway of its recitation.• By Word option is also available inforfresh learners to read Quran Verses closely.• Lessons Learnedsignleads to knowledge about specific instructions in each Surah.•Font size can be altered from on a wide scale of small to bigasper user`s fondness.• 3 different kinds of Font Styles are alsoonhand.• Save and Reset selections assist to maintain any changesandbringing them to initial settings respectively.Download thisfreeof charge and easy to use Quranic application now to make yourkidsbetter learn last ten Surahs of the Holy Quran in the best way.
Radio Quran Listen 3.0.1
Teknolojini
Radio Quran Listen. Listen to QouranHttp://www.RadyoKuran.Net
Al-Quran Ahmad Saud Offline 1.0
newcoolapp
Listen to the beautiful recitation of the Holy Quran recitedbyAhmad SaudThis juz amma Ahmad Saud Quran MP3 app workofflineListenthe Ahmad Saud murottal offline without streaming mp3or downloadmp3 High quality soundSimple and easy to use
Fi Zilali'l Kuran 4.0
Ferhat Erbil
Fİ ZİLAL İL KURAN KURANIN GÖLGESİNDE Fîzılâl'il Kur'an (Arapça:فيظِلالِ القرآن) (Türkçe:Kur'an'ın Gölgesinde) önemliKur'antefsirleri arasındadır. Mısırlı lider CemalAbdülnasır'ınsuikastinden sonra Müslüman Kardeşler birliği ileberabertutuklanan Seyyid Kutub tarafından, hapishanede yazıldı.Bazılarıtarafından Kur'an'ın kapsamlı ve birçok kişiyi etkileyen,kolayanlaşılır bir yorum olduğu düşünülür. Buna rağmen bazıgelenekçi vemodernist Ulema, tefsirden daha ziyade kişisel düşünceve denemeolarak bu kitap için kusur bulurlar. Tefsir islamDünyası'nca çokönemli bir etkiye sahiptir.Çalışma, İngilizce,Fransızca, Almanca,Urduca, Türkçe, Farsça gibi dillere çevrildi.Her çevirinin ciltsayısı farklı olmakla birlikte Türkçe çevirisinincilt sayısı16'dır.Fi ZİLAL PROVINCE IN THE SHADOW OF THE QURANQURANFîzılâl'ilQur'an (Arabic: في ظلال القرآن) (Turkish: In theShadow of theQuran) it is among the important Qur'anic exegesis.After theassassination of Egyptian leader Gamal Abdel-Nasser by theMuslimBrotherhood, Sayyid Qutb was arrested together with theunion,written in prison. Some of the Quran by extensive and affectsmanypeople, is considered to be a straightforward review. However,sometraditionalist and modernist ulama, they find fault with thisbookas your personal thoughts and essays rather thancommentary.Dünyası'n exegesis of Islam has a very significantimpact.Studies,English, French, German, Urdu, Turkish, translatedinto languages​​such as Farsi. Total volume of the Turkishtranslation is 16,although the number of each translation isdifferent skin.
Learn Quran with tajweed tajwid
This free app covers all main areas of Tajweed, furtheraudioexplanations and practical exercises. This app covers voiceand isoffline, so you can repeat and learn at your convenience.LearnQuran with tajweed with voice offline. This app is likeTajweediNoorani Qaidah - the first book for kids and elders tounderstandlearn to read holy Quran correctly with tajweed. Learn toreadQuran with tajweed /tajweedi noorani qaidah is commonly usedinSouth Asian countries in madarsah. A better gift for Muslim kidsontheir mobile and tablet.Learn Quran Tajwid. Top installationsandmany other countries: PakistanIndiaNigeriaSaudiArabiaUnitedStatesUnitedKingdomGhanaBangladeshEgyptIndonesiaIraqSriLankaNetherlandsUnitedArabEmiratesAfghanistanSwitzerlandGermanyMaldivesMalaysiaAustraliaCanadaSpainMyanmar(Burma)SingaporeUgandaAustriaBosnia&HerzegovinaBelgiumBahrainCôted’IvoireCameroonEthiopiaFranceGuineaKenyaLebanonLibyaMoroccoMaliPhilippinesQatarRéunionSeychellesSyriaTurkeySouthAfricaThisapp is without ads and we don’t charge any amount ofthis app. Allin one app to learn how to read the Quran tajwid.Thisapp issuitable for ever Muslim either children/adult/aged wants tolearnto read Quran with tajwid. Learn Quran tajwid is designed inway sothat anyone can learn to read Quran with assistance of ateacher orby themselves. It is developed for the Muslim brotherand sisters tolearn to read the Quran with tajwid at theirhome/school/Madrasah.Please visit out website for rules and tajwidand details.Thiscourse has been divided into sections helping youto digest theinformation easily. Try to master the rules of eachsection,applying them into your daily reading (even just 15minutes willhelp to develop your reading), through practice,practice and morepractice before moving onto the next.Aim toachieve quality ratherthan quantity.The ideal way in which tolearn how to read withTajweed is under the guidance of a qualifiedteacher so that helpcan be given regarding correct pronunciationand mistakes corrected.The importance of this cannot be underestimated simply because ofthe requirement to be heard andcorrected.Learn Quran with tajweedis a smart android application,which is intended for all theMuslims speaking any language whetherit is: Arabic, English, Urdu,Indonesian, Hindi, German, Russian,Turkish, Persian, Chinese,French, Thai, Bosnian, Spanish, Italian,Amharic, Malay,Azerbaijani, Amazigh, Bulgarian, Bengali, Czech,Divehi, Hausa,Japanese, Korean, Kurdish, Malayalam, Dutch,Norwegian, Polish,Baluchi, Punjabi, Pashto, Portuguese, Romanian,Sindhi, Somali,Albanian, Swedish, Swahili, Tamil, Tajik, Tatar,Uyghur, Uzbek.Language is no more barrier as the audio filesenable you to readthe Quran with tajweed and Insha Allah you willbe happy to learn toread Quran in tajweed.Easy to use interfacewith English guidanceinstructions and Audio (MP3) recitation ofall the Quran tajweedialphabets and recitations. The app isembedded with several featuresthat are beautifully designed toensure a pleasant learning andreading Quran with tajweedexperience.Features:Some of the mainfeatures of this mobile appare:• English Translation: Helps inbetter understanding theconcepts of tajweed and help the Muslimkids/elders Learn to readthe Quran with tajwid. • Audio Recitation:Lets one touch /clickand listen to the (Qiraat al Quran in tajweed)of all sections inMP3Download this free of cost learn to read Quranwith tajwid appnow: to benefit from its easy to understand andbeautifulpresentation and other attributes especially EnglishTranslationand beautiful recitation of Qaida alphabets and learn toread Quranwith tajwid.
com.onlines.quranonlinesappbasit 1.2
Hussein Alrubaye
تلاوات عطرة بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمدRecitationsfragrantvoice Sheikh Abdul Basit Abdul Samad
Surah Al-Mulk 1.0
AppDingle
Surah Al-Mulk is written in Quranic font with Quranicstylehighlighting of Arabic text and eye catching colors.Urdutranslation is by Hazrat Maulana Ahmed Ali Lahori. Arabic textismuch bigger so that everyone can easily read it.If anyone findsanymistake, please email us.
Radyo Meal Türkçe Kuran Meali 3.0.1
Teknolojini
Radyo Meal Kuranı Kerim Meali adından da anlaşılacağı gibiKuranıKerim Türkçe Meali yayını yapan bir radyodur. YayınlardasadeceKuran Meali bulunmaktadır. Kuranı Kerim Türkçe Mealiharicindehiçbir reklam, sohbet, müzik yada ilahi yayınıyoktur.Radyo MealKuranı Kerim Meali yayınları sadece Türkçe mealolaraktır. KuranMeali yayınlarında Arapça yoktur. Arapça+Türkçeşeklindekiyayınlarımız Radyo Kuran isimli radyomuzdadır. Googleplay storedenRadyo Kuran uygulamamızı da indirebilirsiniz.RadyoMeal bir gönülhizmetidir. İnandığımız dini anlamamız Kur-an ianlayarak yaşamamıziçindir. Bu konuda uygulamamızı indiren, bizidinleyen herkestenAllah (C.C.) razı olsun.Radyo Meal radyomuzdaKuranı Kerim Mealisure sure verilmektedir. Sureler herhangi birsıralamaya tabitutulmadan yayınlanmaktadır. Radyo Meal radyomuz ileilgili hertürlü görüş ve önerileriniz için bizim ileiletişimkurabilirsiniz.Radyo Meal. Kuranı KerimTürkç[email protected]://www.radyokuran.netRadio MealQuranRecitation of the Holy Qur'an Turkish Meal as its namesuggests isthat a radio broadcast. Translation of the Quran islocated just inthe publication. Turkish Quran Recitation except noadvertising,chat, music or broadcasting is not divine.Meal QuranRecitationRadio broadcasts are just as Turkish translation. Thereis noArabic Quran Recitation of publication. Our publications intheform of the Qur'an is Arabic + Turkish Radio is in our radio.Youcan download from Google play store Quran Radio inourapplication.Radio Meal is a heartfelt service. We believeourunderstanding of religion is good for us to live realizingtheKur-an. Download our app for that matter, anyone who listens tousfrom God (C.) bless.Meal is given in our radio RadioQuranRecitation time period. Surat are published without beingsubjectedto any sort.Our opinion about all kinds of radios andradio Mealcan communicate with us for suggestions.Radio [email protected]://www.radyokuran.net
Shuraim Complete Quran Offline 3
KareemTKB
This is a Complete Sheikh Shuraim Quran Offline. Download andstartlistening to Full Holy Quran Recitation by Sheikh Shuraim.Theaudio quality is also good plus the App will be updated oftentobring you best quality. Apart from Sheikh Shuraim Quran, otherHolyQuran Apps are available in my catalog. If you dont haveenoughmemory space to download this Shuraim Quran you mayconsiderinstalling the Online version which is almost 3MB only.With thisApp you can: You can listen to Holy Quran recitation bySheikh SaudShuraim at anytime without Internet Connection. Fullversion ishere. Play in background share with others and much more.If youlike this Application please consider leaving a positivereviewand/or rating for it in the store. Jazakumullahu Khair.Shuraim MP3Quran
My Surah Yaseen Urdu Mp3 Basit 1.4
This is the best app of Surah Yaseen with urdu tarjumah inqaribasit Voice which play Audio Mp3 Tilawat without internet. Thisappis free for All Android Mobile Phones & it is workingveryfast.
Elif Ba 1.1.1
Bu uygulama ile kendi başınıza Kur'an-ı Kerim'i güzelceokumayıöğrenebilirsiniz. İçerikte gerekli olan harf ve harekebilgileriile özet olarak bazı okuma kuralları da sizleresunulmuştur.Kur'an-ı Kerim’i öğrenmeye yönelik olarak;* Arapçaharflerini seslidinleme desteği ile öğrenebilirsiniz. * Elif Bacüzününiçeriklerini görüntüleyebilir ve sesli dinleyebilirsiniz,*Tecvidderslerini takip edebilirsiniz,İçeriği görsel örneklerilezenginleştirilen bu uygulama hem tabletler hemdetelefonlardaçalışacak şekildehazırlanmıştır.https://www.facebook.com/MobilDiyanethttps://twitter.com/MobilDiyanetWiththisapplication you can learn to read the Koran well Kerim own.Withletters and call-to-read information that is needed in certainrulesof the summary content it has been presented to you.AsforKoran-Quran learning;* You can learn Arabic letters with thevoicelistening support.* You can view the contents of Elif B juzandvoice,* Tecvid You can follow courses,Contents of thisapplicationenriched with visual examples are intended to work inbothtablettelephone.https://www.facebook.com/mobildiyanethttps://twitter.com/mobildiyanet
Sadaaqat Short Quran Audio Mp3 1.2
This is the excellent app in the Voice Qari Sadaqat AudioMp3Tilawat. This app is free and it is perfectly running in alltypeof mobiles.No Need of internet to Run this app , So run thisappeverywhere without internet.
Karagümrük Duyuru 1.0
Bu mobil uygulama Karagümrük Ortaokulu velilerinin veöğrencilerininokulumuzdaki haberlerden hızlı ve kolay bir şekildebilgi sahibiolabilmeleri için Bilişim Teknolojileri ve Yazılımdersi öğretmeniÇağlar ÖZDOLAP tarafından yazılmıştır. İnternetebağlanabildiğinizher an bu uygulamayı kullanarak okulumuzda olanveli toplantılarını,yenilikleri, derslerin yazılı tarihlerini,yapılacak etkinliklerivb. konuları takip edebileceksiniz.Thismobile applicationKaragümrük Middle School parents and students ofour school newsfast and easy way of Informatics and SoftwareTechnologies in orderto be familiar with course teachers Ages waswritten by ÖZDOLAP.Every parent meetings within our school usingthis application youcan connect to the Internet, innovation,course of writing dates,events, etc. to be made. You can followtopics.
Juz Amma As-Sudais Mp3 1.0
New Cool Game
Listen to the Juz Amma recitation of the Holy Quran inbeautifulvoice of Sheikh Abdur Rahman As-SudaisThis Al-Sudais Mp3App workswithout an Internet ConnectionListen surah while inbackgroundSetsurah as ringtone
Fen Bilimleri Öğretmen 2016 1.0
YAVUZARSLAN
Fen Bilimleri Öğretmen uygulaması ile yıllık planlar çalışmatakvimiartık bir uygulama ile telefonunuzda. Program kesinliklevirüsiçermemektedir. Ticari amaçlı olmadığı için reklamvsbulunmamaktadır. Geliştirilmesini düşündüğünüzhususlardagörüşlerinizi bekliyoruzannual work plans and ScienceTeacherscalendar application with an application on your phone now.Theprogram is absolutely free from viruses. because there isnocommercial advertising, etc. We welcome your feedback onissuesthat you think the development
Al Quran MP3 Full 30 Juz 1.0
JJT Dev
Listen and Read Mp3 Quran with multiple quran qaris andmultiplelanguages. Over 50 reciters or Qaris and mp3 Qurantranslation inover 50 world languages. Features Al Quran MP3 Full30 Juz :1. ReadAlquran2. Play Alquran MP33. Download Alquran audio4. Createplaylist (you can add favorite surah)5. Share surah6.DailyNotificationList Famous Hafiz or Reciters :Abdur Rashid Sufi,AhmedAl Ajmi, Abdulaziz Al Ahmad, Abdul Rahman Alsudaes, AbdulBasitAbdul Samad, Abdul Wadood Haneef, Abdulbari Ath Thubaity,FaresAbbaf, Hani Arrifai, Ibrahim Alakhdar, Jamal ShakerAbdullah,Khalid Abdulkhafi, Khalid Alqahtani, Khalifah Al Tonaeijy,MahmoudKhalil, Muhammed Al Tablawi, Mahmood Al Sheimy, Mishary AlAfasy,Mustafa Ismail, Mustafa Al Lahoni, Mahmood Ali Albana,MohammadAyyub, Maher Al Muaiqly, Mohammed Al Minshawi, Mohammadjibreel,Mohammed Al Muhasny, Mohammed Siddiq Al Minshawl, MohammadAlAbdullah, Mustafa Raad Al Azawi, Nabil Ar Rifai, Saudd AlShuraim,Shirazad Taher, Salah Alhashim, Salah Bukatir, Salah AlBudair,Saad Al ghamdi, Saud Al Shuraim, Sahl Yaaseen, Awfeeq AsSayegh,Yasser Al Mazroyee, Yahya Hawa and Zaki Daghistani,Abdulmohsin AlObaikhan, Ali Alhuthaifi, Abdullah Basfer, Ahmad AlHawashy, AhmedSaber, Abdullah Khayyat, Al Qari Yassen, AleyoonAlkoshi, Abu BakerShatri, Ali Jaber, Abdulmohsen Alqasim, EmadZuhair Hafth
Abdul Rahman Al-Sudais - Full Offline Quran MP3 1.0
Ninja Toolkit
Full mp3 quran by famous reciter Abdul Rahman Al-SudaisNowlistenFull Quran offline without internet connection.Listen Quranofflinewithout any internet connection. Just open the Quran and tapto anysurah of Quran.Mp3 file will be play and you can listen HolyQuranfor long time.Every Surah will be played back tobackautomatically. Don't need to tab again and again on everySurah.Inthis way you can listen Full Quran offline.This app hasfollowingFeatures:- Flexible and Responsive UI- Abdul Basit AbdulSamad-Qari Syed Sadaqat Ali- Qari Waheed Zafar Qasmi- Listen Quran-Quranin English- Quran in Hindi- Quran in Arabic-Bestgamesandappsforworld- Quran in Urdu- Recitation of FamousQurra[Reciters]- Saad Al-Ghamdi- 15 lines quran- Audio Quran-MasharyBin Rashid- Ahmad Bin Ali Ajmi- Mp3 Quran Audio- Quran withUrduTranslation- Quran with multiple reciters- Al Quran Arabic-Read& Listen Quran offline- Holy Quran (HD)- Read and ListenQuran-Holy Quran with Tafsir- 114 Surahs of Quran- Alquran (Full 30Juz)-MP3 Quran- Quran Karim - the Koran - the whole Quran- OfflineQuran(Audio) availability anytime anywhere- AbdurRehman As-Sudais-AliAbdur-Rahman al-Huthaify- Abdullah Basfar- Clear, Best QualityandLoud Audio- Work online and offline- Use “Go to” option to findaspecific ayah.- Search for Surah using search bar.- Read fullQuranon your smartphone anytime- All 114 Surahs of Quran are inorder.-Listen and Learn Quran- Free Quran Mp3 Audio Tilawat- HolyQuran(read and listen)- Holy Quran (16 lines per page)Surah List:-SurahAl-Fatihah (The Opening) audio- Surah Al-Baqarah (The Cow)audio-Surah Al-'Imran audio- Surah An-Nisa' audio- SurahAl-Ma'idahaudio- Surah Al-An'am audio- Surah Al-A'raf audio-Al-Anfal audio-Al-Bara'at / At-Taubah audio- Yunus audio- Hudaudio- Surah Yusufaudio- Ar-Ra'd audio- Surah Ibrahim audio-Al-Hijr audio- An-Nahlaudio- Surah Bani Isra'il audio- SurahAl-Kahf audio- Surah Maryamaudio- TaHa audio- Al-Anbiya' audio-Al-Hajj audio- SurahAl-Mu'minun audio- An-Nur audio- Al-Furqanaudio- Ash-Shu'ara'audio- An-Naml audio- Al-Qasas audio-Al-'Ankabut audio- Ar-Rumaudio- Luqman audio- As-Sajdah audio-Al-Ahzab audio- Al-Saba'audio- Al-Fatir audio- Surah Yasin( SurahYaseen) audio- As-Saffataudio- Sad audio- Az-Zumar audio- Al-Mu'minaudio- Ha Mim audio-Ash-Shura audio- Az-Zukhruf audio- Ad-Dukhanaudio- Al-Jathiyahaudio- Al-Ahqaf audio- Surah Muhammad audio-Al-Fath audio-Al-Hujurat audio- Qaf audio- Ad-Dhariyat audio-At-Tur audio-An-Najm audio- Al-Qamar audio- Ar-Rahman audio-Al-Waqi'ah audio-Al-Hadid audio- Al-Mujadilah audio- Al-Hashraudio- Al-Mumtahanahaudio- As-Saff audio- Al-Jumu'ah audio-Al-Munafiqun audio-At-Taghabun audio- At-Talaq audio- At-Tahrimaudio- Al-Mulk audio-Al-Qalam audio- Al-Haqqah audio- Al-Ma'arijaudio- Surah Nuh audio-Surah Al-Jinn audio- Al-Muzzammil audio-Al-Muddaththir audio-Al-Qiyamah audio- Al-Insan audio- Al-Mursalataudio- An-Naba'audio- An-Nazi'at audio- ' Abasa audio- At-Takwiraudio- Al-Infitaraudio- At-Tatfif audio- Al-Inshiqaq audio-Al-Buruj audio- At-Tariqaudio- Al-A'la audio- Al-Ghashiyah audio-Al-Fajr audio- Al-Baladaudio- Ash-Shams audio- Al-Lail audio-Ad-Duha audio- Al-Inshirahaudio- At-Tin audio- Al-'Alaq audio-Al-Qadr audio- Al-Bayyinahaudio- Al-Zilzal audio- Al-'Adiyat audio-Al-Qari'ah audio-At-Takathur audio- Al-'Asr audio- Al-Humazahaudio- Al-Fil audio-Al-Quraish audio- Al-Ma'un audio- Al-Kautharaudio- Al-Kafirunaudio- An-Nasr audio- Al-Lahab audio- Al-Ikhlasaudio- Al-Falaqaudio- An-Nas audio
Meryem Suresi (internetsiz) 14.0
Holo Bilişim
Kutsal kitabımızın en önemli surelerinden olan bu sureyiistediğinizyerde rahatça okuyup dinleyebileceksiniz.You will beable to listencomfortably to read the holy book where you wantthis time is themost important time.
Le Saint Coran (Audio) sans publicités 40
Le saint Coran audio seulement ,la Lecture de la traductiondeYoussouf Leclerc et le chick Meshary ben rachid AlAfassy , lequranrécité en Arabe et français sous forme des fichiers mp3 ,versetpar verset.The holy Quran Audio only, the Reading ofthetranslation Youssouf Leclerc and chick Meshary bin RachidAlAfassythe quran recited in Arabic and French as mp3 files, versebyverse.
AÖF Soru 3.1.5
Enda Mobile
Açıköğretim Fakültesi’nden aldığınız tüm derslere aitöncekidönemlerde çıkmış sınav sorularınauygulamamızdanulaşabilirsiniz.Sınavlara daha hazırlıklıolabilirsiniz.-Kişiselleştirilmiş ders seçimi.- Yıllarına göresınav listesi.- Tektıkla cevap görme.- Akademik Takvim.- AöfDuyurularıMevcutBölümler----------------------------------------------------------------AdaletAşçılıkAcilDurumve Afet YönetimiBankacılık ve SigortacılıkBüro Yönetimi veYöneticiAsistanlığıÇağrı Merkezi HizmetleriÇocuk GelişimiCoğrafiBilgiSistemleri ve TeknolojileriDış TicaretElektrik EnerjisiÜretim,İletim ve DağıtımıEmlak ve Emlak YönetimiEv İdaresiEngelliBakımı veRehabilitasyonFotoğrafçılık ve KameramanlıkHalklaİlişkiler veTanıtımİlahiyatİnsan Kaynakları YönetimiİşletmeYönetimiKültürelMiras ve TurizmLaborant ve VeterinerSağlıkLojistikMarkaİletişimiMedya ve İletişimMenkul Kıymetler veSermayePiyasasıMuhasebe ve Vergi UygulamalarıÖzel GüvenlikveKorumaPerakende Satış ve Mağaza YöneticiliğiRadyo veTelevizyonProgramcılığıSağlık Kurumları İşletmeciliğiSosyalBilimlerSosyalHizmetlerSpor YönetimiTarımTıbbi Dokümantasyon veSekreterlikTurizmve Otel İşletmeciliğiTurizm ve SeyahatHizmetleriYaşlı BakımıYerelYönetimlerWeb Tasarımı ve KodlamaÇalışmaEkonomisi ve EndüstriİlişkileriİktisatKamuYönetimiMaliyeUluslararasıİlişkilerHavacılıkİşletmeciliğiİşletmeKonaklamaİşletmeciliğiUluslararası Ticaret veLojistik YönetimiFelsefeHalklaİlişkiler ve ReklamcılıkSağlıkYönetimiSosyalHizmetSosyolojiTarihTürk Dili ve EdebiyatıYönetimBilişimSistemleriYou get from OEF emerged in previous periods ofallcourses is available from our application to exam questions.Youmaybe better prepared for the exams.- Personalized courseselection.-the examination list by year.- One-click to see theanswer.-Academic calendar.- AöfAnnouncementsSectionsAvailable----------------------------------------------------------------JusticeCookingEmergencyand DisasterManagementBanking and Insuranceoffice management andexecutiveassistanceCall Center ServicesChildDevelopmentGeographicInformation Systems and TechnologiesForeigntradeElectric PowerGeneration, Transmission and DistributionRealEstate and PropertyManagementHousekeepingDisabled Care andRehabilitationPhotographyand VideographyPublic Relations andPublicityTheologyHumanResources ManagementBusinessAdministrationCultural Heritage andTourismVeterinarySciencesLogisticsBrand CommunicationMediaandCommunicationSecurities and Capital Marketsaccounting andtaxpracticesPrivate Security and ProtectionRetail Sales andStoreManagementRadio and Television ProgrammingManagement ofhealthinstitutionsLiberal artsSocialservicesSportsManagementAgricultureMedical Documentation andSecretarialTourismand hotel ManagementTourism and TravelServicesElderly CareLocalGovernmentsWeb Design and CodingLaborEconomics and IndustrialRelationsEconomyPublicadministrationFinanceInternationalrelationsAviationManagementoperatingHospitalityManagementInternational Trade andLogisticsManagementPhilosophyPublic relations andadvertisingHealthcareManagementSocialserviceSociologyHistoryTurkish language andliteraturemanagementinformation systems
Read Quran: Ya Sin , al-Fath , Salawat Tafrijiyah 4.1
Mobil Akademi
Read , listen and count the Sarah of Quran
Surah As Sajdah MP3 1.3
yuumedia
With this free app you can listen to Surat As Sajdah, surah no 32ofthe holy Quran.You do not need to download the mp3, wifidataservices anymore just install this app andlisten.Recitersinclude,Saad al GhamidiAli JaberFres AbadShaykhSudaisMohammedLuhaidanHazrat Jabir radiyallahu anhu narrates thatthe HolyProphet sallallahu alaihe wasallam would not retire to beduntil hehad read Alif Laam Tanzeel and Surah Tabaarak.
Durood -Ibrahimi Read Listen 1.3
IslamAtoZ
Audio mp3 Voice of Duroode EbrahimiThanks
Learning Basic of Al-Qur'an 1.0.15
This application was created to make it easy for anyoneeitherchildren to recite the Qur'an.Equipped display, animation andaudiois also interesting that the expected users, especiallychildrenmore motivated to learn to read the Qur'an.Materialsprovided onthis application are:- Learning Hijaiyah- LearningHarokat (Fattah,kasroh, dhomah)- Learning tanwin- Learning Mad-Learn Tajweed(Idhgom, Idzhar, Iqlab and Ikhfa)- And memorizingshort letter(Juz'amma)
ElifBa Lite 2.1.3
cagrisoft
Bu uygulama rahmetli babam (Muharrem GEBEDEK) adına yapılmışoluplütfen dualarınızı esirgemeyiniz.Bu uygulama Kur’an arzusuolanlariçin hazırlanmış bir çalışmadır. Öğrenmeyi kolaylaştırmakvehızlandırmak amacıyla içindeki bilgilerbütünüyleseslendirilmiştir. Okuma da gerekli olan harf ve harekebilgileriile özet olarak bazı okuma kuralları da sizleresunulmuştur. ElifBauygulamasına sesli namaz duaları ve sureleri deeklenmiştir. ElifBauygulaması, görsel olarak geliştirilmekte olupistek veönerilerinizi Mail yolu ile iletebilirsiniz.Thisapplication latefather (Muharram GEBEDEK) is made on behalf of,please spare yourprayers.This application is a work prepared forthe Koran, which isdesirable. The information in order tofacilitate and acceleratethe learning was performed in itsentirety. Reading the letters andreading some rules as required byhareke summary information hasbeen presented to you. elifba voiceapplications prayer and prayertime have also been added. elifbaapplication, your requests andsuggestions are being developed canvisually compose mail.
Surah Al Fatiha MP3 1.3
yuumedia
Download this free app and listen to Surat Al Fatiha from theQuran.You dont need to download mp3, use wifi or data servicesjustinstall the app offline or onlineincludes thefollowingrectors:mishary rashid alafasyMaher Al-MuaiqlyMohamedJibrelAlQahtaniAl shuraimAl Fatihah is often translating to TheOpening.Surah Al Fatihah is the first surah (chapter) in theQu'ran, and itconsists of seven ayahs (verses) that form a prayerfor Allahsubhanahu wa ta'ala's mercy and guidance, and expressthebeliever's dependence on the lordship and mercy of Allah.
Qari Minshawi Quran MP3 1.3
yuumedia
This free app lets you listen to the recitation of Juz Amma,fromthe Holy koran by Qari Muhammad Siddiq al-Minshawii. Requiresnodownloads, wifi, data or streaming just install the app andselectthe surah to listen. Can be used completely offline likeaudioplayer“f your hearts are purified, you will never tire ofrecitingthe koran and listening to its recitation.HazratUthman(radhiyallahu anhu)
Geleceği Yazanlar 2.0.1
Geleceği Yazanlar uygulaması ile;- Android, iOS ve WindowsPhone,-HTML, CSS, JavaScript ve JQuery,- MIT App Inventor, Scratchve oyungeliştirme içeriklerini, güncel blog yazılarını veetkinlikleritakip edebilirsiniz.Kişi arama özelliği ile GeleceğiYazanlarüyelerinin profil detaylarını görüntüleyebilirsiniz.BuprojeGeleceği Yazanlar elçileri tarafından geliştirildi.Writers oftheFuture applications;- Android, iOS and Windows Phone,- HTML,CSS,JavaScript and jQuery,- MIT App Inventor, Scratch and gamecontentdevelopment, blog posts and you can follow currentevents.Peoplewith search feature, you can view profile details ofFuture Writersmembers.This project was developed by Future Writerambassadors.
Quran MP3 Player 1.0
newcoolapp
Listen to the full Holy Quran recitation in beautiful voicerecitedby 28 famous recitersAbdul Aziz Al-AhmadAbdulBasitAbdullahMatroodAbu Bakr al-ShatriAhmed Al AjmiAli AlHuthaifyAs-SudaisFaresAbbadHani Ar RifaiIbrahim Al AkhdarIbrahimJibreenKhaled AlQahtaniMaher Al MuaiqlyMahmoud K Al-HussaryMisharyAlafasyMohamedAl TablawiMuhammad Al LuhaidanMuhammad AyyubMuhammadHassanMuhammadJebrilNasser Al QatamiSaad Al GhamdiSalah AlBudairSalahBukhatirSeddik EL MinchaouiSheikh ShuraimYassen AlJazairiYasser AlDosariThis Quran MP3 audio need an internetconnection to streamingMP3 and use the quran MP3 downloadBackgroundplayback featureallows you open other application while listeningQuran MP3 surah
Qids Education Quran Memoriser 2.2.0
IhsanApps
** Quran Memoriser **This application lets you listen totherecitations from the Quran by Mohamed Seddik El Menchaoui HafsfromAsim, you can also downloand the quran with recitation ofMohamedSeddik El Menchaoui as mp3 files.This App has thefollowingfeatures:• Auto advance to the next sura.• Repeat suramultipletime.• Stop playing when somebody call you.• Listen to thequran inbackground.• auto shuffle between tracks.• Download surahandplaying it without internet.• Pausing for Incoming Phone Call.•Sharing application with your friends.• Reciter : Mohamed SeddikElMenchaoui.I hope you like this islamic app and the quranrecitationof Sheikh Mohamed Seddik El Menchaoui, and don't forgetask me ifyou have any question to improve it.Please send us yourfeedbackand feature requests and keep us in your prayers.Cordially.
abdul rahman al sudais 40
holy quran by the voice of the reciter sudais abdul rahman,thisisarabic version.this app download the mp3 audio files and savethemin your sdcard or internal memory so you can listen to thefullquran (all surat) offline , without internet connexionyou canstopresume and repeat the sura by the player.this recitation ofthekoran karim (also named quraan kareem) by the sheikh sudisabdulrehman is freedont hesitate to contact us for any suggestions
Quraan-E-Karim (15 Lines) 1.5
Surah Al-Alaq (96:1) -اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيخَلَق“Recitein the name of your Lord who created” Quraan Majeed(96:1)This isan app by idare Deeniyat, which enables reciting quranwherever youare.It is an easy-to-use, attractive app that has beendevelopedunder careful supervision of the Deeniyat organization. Wehavetried to provide a clear and easily readable Arabic font. TheUserGuide and prompt messages guide the user at every step for easyandeffective use of the app. Recitation can be performed usingtheJuz/Para index or the Surah index. Surahs can be bookmarkedwithinthe index enabling quick access from the favorite list.Similarly,pages from the Quraan can also be bookmarked facilitatingpromptaccess later on from the bookmarks list. Moreover, users cansimplyresume reading from where they left off or directly go toaspecific page by entering the page number. Users can selectamongdifferent reading modes such as the Gallery Effect or PageEffect.The Gallery Effect allows the reader to turn pages byswiping onthe screen. This mode accompanies zoom in/out feature.The PageEffect provides the reader with real page flipping effects.Addingbookmarks and changing reading modes are also accessiblethroughthe Menu/Volume keys. Finally, the app also provides optionstoshare it with friends, family and colleagues so they toocanbenefit from this app. One can access the Deeniyatorganizationwebsite and other apps developed by Deeniyatorganization.Let thisapp help you in elevating your position inDeen and Duniya throughthe accomplishment of one of our duties asMuslims i.e. recitingthe Quraan daily. We highly appreciate yourconstructive feedbackespecially concerning app improvements.Remember us especially inyour Dua!
Alquran Full 30Juz 1.0
OnowaeDev
This application contains recitation of the Holy Quran by dozensoffamous Qori1. Mishary Rashid al Afasy2. AbdulBasitAbdulSamad3.Abdul Rashid Sufi4. Hani Arrifai5. Muhammad Thaha alJunayd6. AhmadSaudand more..There is also manuscript of the Quranin order tofacilitate the learning of reading, listening, andmemorizing theQuran for beginners.Features:* Set as ringtone* Setas notificationsound* Set as alarm* Mushaf (Arabic Text)To listento therecitation of the Holy Quran requires an internet connection,orderto make it easier to update the Qori.Download now
Loop Akademi - YKS TYT AYT 3.0.2
SEAK
Loop Akademi, hızla gelişen mobil sektörde öğrencilerinüniversiteyehazırlık sürecinde istedikleri zaman istedikleri yerdekitap deftervs taşımalarına gerek kalmadan her dersten binlercesoruya ücretsizerişip soruları çözebildikleri bir uygulamadır.Çözülen her testtensonra anlık istatistiklerle detaylı durumunuzugörebilir ve sorularayorum yaparak diğer öğrencilerle etkileşimdede bulunabilirsiniz.Ayrıca sınava dair tüm gelişmeleri,bilgilendirmeleri de uygulamadanöğrenebileceksiniz. Uygulamamızdasürekli yapılacak güncellemelerile geliştirmeler ve yeniliklerolacaktır. Uygulamada Türkçe,matematik, tarih, coğrafya, felsefe,fizik, kimya, biyoloji,geometri, edebiyat derslerinden binlercesoru bulunmaktadır.TürkçeSoru BankasıMatematik Soru BankasıTarihSoru BankasıCoğrafya SoruBankasıFelsefe Soru BankasıBiyoloji SoruBankasıFizik SoruBankasıKimya Soru BankasıGeometri SoruBankasıTürkçe konu anlatımıözetlerMatematik konu anlatımıözetlerTarih konu anlatımıözetlerCoğrafya konu anlatımıözetlerGeometri konu anlatımıözetlerFizik konu anlatımıözetlerKimya konu anlatımıözetlerBiyoloji konu anlatımı özetler*YKS TYT AYT Geri Sayım(Sayaç)* YKS TYT AYT Haberleri* YKS TYT AYTsoru bankası* YKS TYTAYT konu özetleriLoop Academy, rapidlyevolving mobile sectoruniversity students in the preparatoryprocess where they want whenthey want without having to carrybooks free books etc. amassingthousands of questions from eachlesson is an application that theycan solve the problem. Aftereach test can be solved instantly seeyour status with detailedstatistics and you can even interact bycommenting on the questionswith other students. In addition, alldevelopments on the exam, andalso be able to learn to inform theapplication. Our applicationdevelopment will be held continuouslywith updates andinnovations.In practice, Turkish, mathematics,history, geography,philosophy, physics, chemistry, biology,geometry, there arethousands of questions from literaturecourses.Turkish QuestionBankMath Question BankHistory QuestionBankGeography QuestionBankPhilosophy Question BankBiology QuestionBankPhysics QuestionBankChemistry Question BankGeometry QuestionBankTurkish summarizesthe narrative threadsMathematics summarizesthe narrativethreadsHistory summarizes the narrativethreadsGeography mattersnarrative summariesGeometry topicssummarize lecturesPhysicssummarizes the narrative threadsChemistrysummarizes the narrativethreadsBiology lecture summaries* LDS TYTAYT Countdown (Counter)*LDS AYT TYT News* LDS TYT question bankAYT* LDS TYT AYT topicsummaries
TEOG Konu Konu Çıkmış Sorular 2018 3.0
Mahmut OKTAY
2013 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafındanhazırlananTemel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavlarında (TEOG)çıkmıştoplam 1200 soru konularına göre analiz edilmiş ve Türkiye'dekitüm öğrencilere deneme sınavı şeklinde sunulmuştur. Aslainternetgerektirmez.Since 2013, the Ministry of Education by theBasicEducation in transition from primary to secondary educationexamprepared (teoge) reached a total of 1200 subjects wereanalyzedaccording to their questions and presented as a trial testto allstudents in Turkey. It never does not require internet.
Quran audio and Tajweed books 1.0.0
HadithTech
This is a collections of some easy english tajweed books writtenbyexperts in the field of Qur'anic sciences, you can also listentoword to word recitation of holy Qur'an by Abdul-basitAbdussamadwho is one of the world qur'an reciters. furthermore,theapplication contains a detailed step by step plan on how onecaneasily memorize the entire Qur'an whithin just 5 months as wellasa book containing very useful advises for those willing tolearn,know and memorize the holy Qur'an. You can share it withfriendsand families especially those who want learn the rules ofQur'anrecitation or willing to learn how to read the Qur'an. Thetajweedbooks are very easy to follow, and if you have anysuggestion orany question with regards to tajweed do not hesitateto send us anemail. We ask Allah Subhaanahu wa ta'ala to help us inlearning andmemorizing the entire Qur'an.
Namaz Sure ve Duaları 1.2.3
Ufuk MARMARA
iOS'dan sonra şimdi de Android'de.... Bu uygulama aracılığıileNamaz sure ve dualarını sesli olarak dinleyebilir, arapçaokunuşu,meal ve tefsirini okuyabilirsiniz. Öğrenmeyi kolaylaştırmakiçinsureleri tekrarlı ve cihaz kapalı iken de dinlemek mümkündür.TÜMÖZELLİKLER; - Cihaz kilitli iken de dinleme. - Sure vedualarıtekrarlı veya sıralı dinleyebilme. - Arapça okunuşları,anlam(meal) ve tefsirlerini okuyabilme. - Uygulama yüklendiktensonrainternet bağlantısı gerektirmez. ☆ Uygulama ile ilgili istekveşikayetlerinizi 'sorusor.UfukMarmara.com' adresineyazabilirsiniz.◆ Android'deki Ufuk MARMARAuygulamaları:====================================== √ Ezan ALARMI √Namaz veTürkçesi √ Sesli Kur'an (Türkçe) √ Kur'an-ı Kerim'de DUA √TürkçeKur'an (Radyo Feza) √ Namaz Sûre ve Duaları √ Günün Sözü √GününDuası √ Günün Sorusu √ Dini Kavramlar √ Kur'an Anlatıyor√Zikirmatik! After iOS, now on Android .... With thisapplicationyou can listen through their prayer time and prayeraloud, arabicreading, you can read the meaning and interpretation.time tofacilitate learning and repeated listening devices can alsoclosed.ALL PROPERTIES; - While listening to the device is locked. -Sureprayers and to listen to repeated or sequential. - Arabicreading,sense (meaning) and to read the commentary. - Once anapplicationis installed does not require an internet connection. ☆requestsand complaints about the application'sorusor.ufukmarmara.co'address can type. ◆ Ufuk Marmaraapplications on Android====================================== √Azan ALARM √ Prayer andTurkish, √ Voice Quran (Turkish) √ HolyKoran PRAYERS √ TurkishQuran (Radio Feza) √ trumpet Prayer andPrayers √ Quote of the day√ Day of Prayer √ Question of the Day √Religious Concepts √ QuranSpeaks √ Zikirmatik!
Surah Waqiah Free MP3 OFFLINE 3
KareemTKB
This is an App for listening to Holy Quran Recitation ofSurahWaqiah mp3 by different sheikh. The following reciters areavailblein this App: Sheikh abdelrahman al sodes sheikh shuraimsheikhabdul basit abdus samad sheikh mishary rashid alafasy sheikhahmedal ajmi and many more to come in shaa Allahu If you haveanysuggestion(s) regarding this App please use the developer emailtocontact me directly. I will be glad to hear from you. If youlikethis Surah waqiah MP3 APP please consider leaving a positivereviewfor it in the store. Also consider sharing this App withyourfamily and/or friends. Thank you very much for checking outmysurah al waqiah mp3 app!
Kuran Öğrenme Programı 1.12
Fezafez
Bu Elifba uygulaması, Kur’an okumayı öğrenmek isteyenlereyardımcıolmak amacıyla hazırlanmıştır.Kuran-ı Kerimogrenmeyikolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla içindekibilgilerseslendirilmiştir. Okumada gerekli olan harf ve harekebilgileriile özet olarak okuma kuralları da sunulmuştur. Bu Kur'anöğretmeuygulamasını beğeneceğinizi düşünüyorum. Eksiklerihatalarıbildirmeniz bunları düzelmek için bize vereceğinizfırsattır.ElifbaThis Elifba application, to help those who want tolearn toread the Koran has been prepared.The information in theHoly Quranto make it easier to learn and to accelerate beenvoiced.withletters and call-to-read summary read as the informationrequiredin the rules it was also presented.I think you would likethisapplication to teach the Koran.Reporting errors are missingyouropportunity you gave us to improve them. elifba
Kur'an-ı Kerim 3.0.29
Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an-ı Kerim Uygulaması“BuKur'an,ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diyesanaindirdiğimiz mübarek bir kitaptır.” Sâd Suresi, 38/29.ayetBuuygulama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmışolup,Kur'an-ı Kerim’in meal ve tefsiriyle birlikte okunmasınayönelikistifadenize sunulmuştur. Uygulama üzerinde,zoom-in/zoom-outözelliği ile Kur’an sayfasını büyütüpküçültebilirsiniz. Elif-BAuygulamasına hızlıca yönlendirme işlemiile de Kur’an-ı Kerimokumayı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. SesliKur’an dinleme özelliğiile hatim yapabilirsiniz. İshak Danış’ıntilavetiyle Kur’an-ıKerim’i ister ayet-ayet, ister sure-sure, istercüz-cüz sesliolarak dinleyebilirsiniz.Kur’an Fihristi ile aramakistediğiniz herkelimeyi arayabilir ve ilgili ayetleri bulupmeallerineulaşabilirsiniz.Takdim bölümü ile Kur’an tarihçesine,Kur’an-ıKerim’in tanım, isim ve sıfatlarına, meal ve tefsir ileilgiligeniş bilgilere ulaşabilirsiniz.Özellikleri:-Kur'an-ı Kerim;Sure,Cüz, Ayet ve Hatim okuma.-Konularına göre Kur'an-ıKerimfihristi.-Sure, Cüz ve Ayet Arama-Sureleri, alfabetik,Kur’an’dakisırasına ve iniş sırasına göre sıralama özelliği-Surelerile ilgiliözet bilgiler- Gelişmiş İnteraktif Arama Özelliği:Uygulamaiçerisinde yer alan kelimeleri hem Arapça hem de Türkçearamaözelliği. Gelişmiş filtreleme ile aranan kelimelerinsonuçlarınaulaşabilme-Gelişmiş Okuma Seçenekleri: Sure veya cüzsonuna kadaryahut belirli ayetler arasında okumaözelliği-Kur’anFihristi-Ayetlerle ilgili kişisel fihristoluşturabilme-Kur’an’dayer alan secde ayetlerini görebilme- Kur’anSözlüğü -Gelişmiş yerimi özelliği. Çeşitli renklendirme ile yerimioluşturabilme-İnteraktif notlar özelliği.-Yatay-dikeyekrandesteği-Gece okuma özelliği-İstenilen Ayeti Arapça ve Türkçeolarakpaylaşabilme-Ayet-Ayet meal ve tefsir görebilme-Kur’ansayfalarındahızlı sayfa ve cüz erişimleri-Kur’an sayfalarınınarkasındakitemaları değiştirebilme-Ekran parlaklığınıayarlayabilme-Fontbüyüklüklerinideğiştirebilmehttps://www.facebook.com/MobilDiyanethttps://twitter.com/MobilDiyanet​ReligiousAffairsKoran Quran Application"This Qur'an, they thought theverses andwisdom owners must take heed that we revealed to you ablessedIt isthe book. "Qur'an, 38/29. verseThis application hasbeen prepared bythe Directorate of Religious Affairs, the meaningand theinterpretation of the Holy Koranpresented for your benefitto beread together.On the application, zoom-in / zoom-out featuretoshrink or enlarge the Setup page.Alif Ba application withfastforwarding Koran-Quran reading easeYou can learn.You can listentothe Quran Hatim with voice capability.Isaac's recitation oftheQuran Quran client wants verse-verse, or time-period, thevoiceprompts juz-juzYou can listen to.You can search for any wordyouwant to search the Qur'an with the meaning of the Index andfindthe relevant versesYou can reach.Presentations section ofthehistory of the Koran, Koran Quran's definition, the nounandadjective, the meaning and interpretationYou can findextensiveinformation.Features:-Dry Koran; Sure Juz, and Hatimreadverses.According to the Holy Koran index vexing.Syria, JuzandVerse SearchIncluding Syria, the alphabetical sorting featureandlanding sequence in the order of the QuranGot 'emsummaryinformation regarding- Advanced Interactive SearchFeature:Application in both Arabic and located wordsTurkish searchfeature.To access the results of your search terms withadvancedfiltering-Advanced Reading Options: Surat or juz betweenthe end orreading certain versescharacterizedThe Index of -DryTocreate theindex relating to personal -AyetLocated in the versesofprostration to see -Kur'an'- Quran Dictionary-AdvancedBookmarkfeature. To create bookmarks with variouscoloring-InteractiveNotes feature.Horizontal-vertical screensupport-She Readfeature-İstenil To share verses in Arabic and inTurkish-Ayet-Verseto see meaning and interpretationFast page accessand integral partof -Dry pageTo change themes behind -Drypage-screen To adjust thebrightnessAble to change thesize-fonthttps://www.facebook.com/mobildiyanethttps://twitter.com/mobildiyanet
counter counter