4.0.14 / March 31, 2018
(4.5/5) (21)
Loading...

Description

ขงเบ้งถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์โลกท่านผู้นี้มีถ้อยวาจาที่เฉียบคมน่าศึกษาเอาไว้เป็นข้อคิดหรือนำไปปรับใช้ได้แอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมคำคมของขงเบ้งมาไว้ในมือคุณDeimos is regardedas an important person in history. You who are wards verbalwitticisms. The study took into arguments or be deployed. Theapplication is a collection of maxims of Zhuge Liang's in yourhands.

App Information คำคมขงเบ้ง

 • App Name
  คำคมขงเบ้ง
 • Package Name
  com.kintstudio.thaiwords.khong_beng_quote
 • Updated
  March 31, 2018
 • File Size
  15M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  4.0.14
 • Developer
  Kint Studio
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  2036/180 Fifty Park Condominium, Rot Fai Sai Paknam Road, Phra Khanong, Klongtoey, Bangkok, 10260
 • Google Play Link

Kint Studio Show More...

คำศัพท์ไทย-พม่า 4.0.14 APK
Kint Studio
ทุกวันนี้ประเทศไทยและประเทศพม่าได้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวางอีกทั้งในอนาคตอันใกล้เราจะรวมกันเป็น AECจึงเป็นเรื่องดีที่เราจะเรียนรู้ภาษาของกันและกันแอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ไทย-พม่า (พื้นฐาน)มาไว้ในมือคุณToday, Thailand and Burma have communicated widely.Moreover, in the near future, we will combine the AEC, it is betterto learn each other's language. The application includes a glossaryThailand - Burma (Foundation) comes into your hands.
พจนานุกรมไทย 4.0.14 APK
Kint Studio
เมื่อห้องสมุดย้ายจากโรงเรียนมาอยู่ในมือถือโลกอินเตอร์เน็ตช่วยย้ายห้องสมุดมาอยู่ในมือถือของเราหมายความว่าทุกวันนี้เราสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆผ่านการค้นหาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้นฐานความรู้ต่าง ๆจึงต้องปรับตัวโดยย้ายตัวเองมาในรูปแบบเว็บไซต์หรือแอปพิเคชันบนมือถือเพื่อให้เหล่าผู้คนผู้ใช้ทั่วๆ ไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้สะดวกขึ้นWordy Guruผู้ให้บริการระบบสืบค้นข้อมูลฐานคำศัพท์ขนาดใหญ่ได้ช่วยนำชุดข้อมูลพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานเข้ามาอยู่ในระบบทั้งเว็บไซต์และมือถือทุก platform ทั้ง iOS, Androidและ Windows ให้ทุกท่านสามารถค้นหาได้จากทุกที่กันเลยทีเดียวWhen thelibrary moved from the school to the cell.Internet help move thelibrary in our cell. This means that we now have access todifferent data sets easily search through the Internet. Soknowledge of it must adapt by moving itself in the form of websitesor apps pin applications to mobile users around these people canaccess them easily.Wordy Guru provider terminology database querylarge data sets has helped bring the Royal Academy dictionary,Thailand. Spent his entire site and every mobile platform includingiOS, Android and Windows, you can find them anywhere, ever.
Idioms 4.0.14 APK
Kint Studio
Idiom คือ สำนวนซึ่งหมายถึงถ้อยคำที่ไม่ได้มีความหมายตรงตัวตามความหมายของคำนั้น ๆเมื่ออยู่รวมกับคำอื่นเกิดเป็นคำที่มีความหมายใหม่แอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมสำนวนในภาษาอังกฤษมาไว้ในมือคุณIdiom is anexpression which refers to the words that are not exactly in linewith the meaning of the word is when it is combined with otherwords is a word with a new meaning. The application is a collectionof idioms in the English language in your hands.
สุภาษิต 4.0.14 APK
Kint Studio
สุภาษิต คือ ถ้อยคำที่สั่งสอนหรือห้ามโดยตรงมีคำเปรียบเทียบบ้างไม่มีบ้าง ซึ่งล้วนแต่มีความหมายลึกซึ้งแอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมคำสุภาษิตมาไว้ในมือคุณProverbs are wordsthat do not teach or direct. An off-metaphor These are but aprofound meaning. The application includes a proverb comes intoyour hands.
สำนวนไทย 4.0.14 APK
Kint Studio
สำนวนไทยเป็นคำที่ปู่ย่าตายายของเราคิดค้นถ้อยคำที่สละสลวยซึ่งล้วนแล้วแต่ให้ข้อคิดคติเตือนใจโดยที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงานได้เป็นอย่างดีแอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมสำนวนไทยมาไว้ในมือคุณThailand is anexpression of our ancestors invented the word rhetoric, which arerecognizable to my motto. By which we can be deployed both ineveryday life and work very well. The application is a collectionof expressions Thailand into your hands.
สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล 4.0.14 APK
Kint Studio
คุณเคยสับสนหรือสงสัยกับบางประโยคที่เพื่อนชาวต่างชาติของคุณพูดหรือพิมพ์บ้างหรือไม่ในภาษาอังกฤษหลาย ๆ คำเป็นคำที่มีความหมายเฉพาะตัวแต่เมื่อนำมารวมกับคำอื่น ๆ อาจจะมีความหมายไปอีกแบบแอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมสำนวนภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลมาไว้ในมือคุณHaveyou ever been confused or wondering about some of my foreignsentence you speak or type or not. In many English words are wordsthat have specific meanings. But when combined with other words,may be meaningful to another. The application is a collection ofexpressions in English with translation into your hands.
คำไทยที่มักเขียนผิด 4.0.14 APK
Kint Studio
ถ้าคุณเคยรู้สึกไม่แน่ใจว่าคำที่เขียนนั้นถูกต้องอยากสะกดให้ถูกต้องหรือไม่แอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมคำที่มักเขียนผิดอยู่บ่อยๆมาให้คุณได้ใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิงแล้วIf you ever feel unsurethat the written word is correct. I spelled them correctly or not.The application is a collection of words written persists. You haveto check and reference.
พุทธสุภาษิต 4.0.14 APK
Kint Studio
พุทธสุภาษิตหรือพุทธศาสนสุภาษิต หมายถึง ถ้อยคำดี ๆ ในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้นแม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตามแต่ก็ยังมีสุภาษิตคำอื่นที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วยแอปพลิเคชันนี้ได้รวบรวมพุทธสุภาษิตไว้หลากหลายหมวดหมู่พร้อมให้คุณได้ศึกษาแล้วTaoistor Buddhist proverb proverb refers to the words of the Buddha. Butthat does not mean only the Buddha spoke only. The proverbialexpression, however, almost all of the Buddha. But there are alsoproverbs related to Buddhism as well. The application is acollection of Buddhist proverb in several categories, ready for youto study.
Loading...